Wil uw school meedoen?                    SRI LANKA-HULP   
  Klik hier voor informatie!                                             HULP VOOR DE ALLERARMSTEN!                           
                                                Bankrek.nr.: NL95 RABO 0399 0025 10
- Wilt u ons mailen? Klik dan HIER 
                                                             Stand Actie 2020: 17.282,66* (per 13 januari 2020)  
        
                                  KLIK HIER VOOR HET REISVERSLAG 2019
                                               *KLIK HIER VOOR EEN VERANTWOORDING VAN GIFTEN EN BESTEDINGEN
                                  
           
             
   
                                                               

Welkom! Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn Wim en Diny Kramer uit Hoogeveen.
Graag willen we u informeren over onze acties voor hulpbehoevende, kansarme mensen in Sri Lanka.

Wij komen al meer dan twintig jaar in Sri Lanka. We kennen het land en de bevolking zo langzamerhand door en door. Voor ons is het dan ook een tweede vaderland geworden.

De Tsunami van 2004,  al weer ruim 12 jaar geleden, maar nog in ieders geheugen gegrift, was voor ons aanleiding om een hulpactie te starten. Want het geld van de grote landelijke acties is veelal gebruikt voor wederopbouw van de infrastructuur, maar kwam niet bij de arme bevolking terecht.  Enkele direct getroffenen konden we helpen, maar nog steeds leven miljoenen mensen in Sri Lanka in bittere armoede.

Er is veel werkloosheid. Vaak is er maar één maaltijd per dag of moet men bedelen om nog wat te eten te krijgen.
Het drinkwater is verontreinigd en de hutjes zijn vaak gebouwd van reclameborden, palmbladeren en plastic zakken. Interieur is er niet. Sanitaire voorzieningen zijn er niet. Voor ons nauwelijks te bevatten, met al onze welvaart en voorzieningen.

Van de overheid hebben deze mensen helaas niets te verwachten, zo heeft de geschiedenis ons geleerd.

Daarom is er nog steeds geld nodig. Niet alleen voor de naweeën van de Tsunami, maar ook omdat er in Sri Lanka nog erg veel kansarme mensen zijn die geen toekomst meer zien en vaak ten einde raad zijn. Het aantal zelfdodingen is dan ook erg hoog.

                           Wij willen helpen!!!  Helpt u mee???

Maak uw gift over op banknummer NL95 RABO 0399 0025 10 t.n.v. Wim en Diny Kramer, met vermelding van: "Hulp Sri Lanka".  Wij zorgen er voor dat uw bijdrage op de juiste plaats terecht komt!

Hoe de door u geschonken giften worden besteed, kunt u lezen door op de link
"verantwoording" te klikken.

Lees ook eens de verslagen van voorgaande actiejaren (zie linkerkolom). Dan krijgt u een beeld van hoe wij werken. Wij komen graag voor uw school, kerk of vereniging over ons werk vertellen. Stuur ons een mail!

Ook kunt u natuurlijk donateur worden door een maandelijks bedrag over te maken. Het zou ons enorm helpen om kansarme mensen in Sri Lanka weer een toekomst te geven.

En, wellicht ten overvloede: alle privé-uitgaven, zoals reis- en verblijfskosten zijn voor onze eigen rekening.
                                                        Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen!

                                                                                     Heel hartelijk dank!!
              
             

EN O.A. HIER DOEN WE HET VOOR....

 

  Verantwoording

  Geschiedenis

  Onze actie in de media
 
  Reisverslag 2019

  Reisverslag 2018
 
  Reisverslag 2017
 
  Reisverslag 2016

  Reisverslag 2015

  Reisverslag 2014

  Reisverslag 2013

  Reisverslag 2012

  Reisverslag 2011

  Reisverslag 2010

   Reisverslag 2009

   Reisverslag 2008

  Foto's 2007

  Acties

  Benefietconcert

  Opknappen woning