Verslag reis 2011                    Home       
 

Na een reis van meer dan 24 uur zijn we vermoeid maar zeer dankbaar terug in het koude Nederland.

Omdat we een goedkopere vlucht hadden geboekt, moesten we wel twee keer overstappen in Doha (Qatar) en in Londen. Door de wachttijden op de verschillende vliegvelden werd onze reistijd aanzienlijk verlengd. En dat is geen pretje. Je wilt immers zo gauw mogelijk op de plaats van bestemming en ook weer thuis zijn. Een doodvermoeiende reis dus.

 Dit gezin werd blij gemaakt met een nieuwe     Dit keer geen hotel voor ons maar een guesthouse. Ook dat
 woning.                                              scheelde aanzienlijk in de kosten. Over onze verblijfplaats niets dan lof. Alleen misten we wel een zwembad en het strand. Op zich niet zo’n ramp, zee en strand waren op loopafstand bereikbaar. (100 meter)

Diny voelde zich dit jaar aanzienlijk beter dan vorig jaar. Gelukkig maar want we hadden zelden zo’n druk verblijf in Sri Lanka.

Zelf voelde ik me de eerste drie weken grieperig, veel hoesten, moe voelen en een ontstoken oor. De griep was na drie weken over maar ik ben nu nog steeds doof aan één oor, wel hoor ik mezelf praten. Zeker zes keer ben ik bij een huisarts en in een plaatselijk ziekenhuis geweest…. De laatste keer ging de dokter met een enorme pen in mijn oor, wat vreselijk veel pijn deed. Drie man moesten mij vasthouden, want door de pijn trok ik steeds mijn hoofd weg. De vrijdag voor vertrek moest ik nog weer terugkomen voor een volgende behandeling. Maar dat heb ik maar afgeblazen, vervolgonderzoek laat ik wel in Nederland doen. Het gaat er allemaal nogal primitief aan toe. Alleen de vervuilde omgeving al waar zo’n arts moet werken….

Een guesthouse is laagdrempeliger voor de locals dan een hotel en dat hebben we gemerkt. Want we werden overstelpt met bezoek. Van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Hoe goed bedoeld ook, volgend jaar moeten we meer onze grenzen aangeven naar al onze vrienden daar, want dit jaar kenden we nauwelijks rustige momenten voor ons zelf.

Wel zijn we nog twee dagen de bergen in geweest en zijn op het hoogste punt van Sri Lanka geweest en dat is op bijna 2000 meter hoogte. Een schitterend uitzicht was gedurende deze dagen ons deel. Wat is Sri Lanka rijk aan natuurschoon. Prachtige oeroude Boeddhistische tempels, gigantische watervallen, de vele groene theeplantages en zelfs apen op de weg hebben op ons grote indruk gemaakt.

We hebben deze twee dagen gezelschap gehad van een echtpaar en hun zoontje. Zij waren al 5jaar getrouwd en hebben slechts twee keer hun ouders kunnen bezoeken. De afstand was te groot en de kosten te hoog om dat te kunnen betalen. De laatste keer dat ze hun ouders gezien hadden was twee jaar geleden en dan woon je in hetzelfde land….Voor hen dus ook een onvergetelijk uitstapje. Het weerzien met hun ouders in Badulla was een ontroerend moment.

Natuurlijk hebben we ook nog de projecten van vorig jaar bezocht. We ontmoetten hierbij alleen maar dankbare mensen en zeker de vrouw en drie kinderen waar we dank zij u een huis voor gebouwd hebben. Haar man is inmiddels overleden. We waren al op de hoogte. Gelukkig hoeft deze vrouw met haar kinderen zich geen zorgen meer te maken over haar woning. Ze bedankte ons nogmaals door middel van een prachtig boeket bloemen uit eigen tuin.

Het weer was dit jaar duidelijk van slag in Sri Lanka. De eerste dagen hadden we het zelfs koud (20graden) en ook regende het nogal. Pas na anderhalve week begon het op te klaren en liep de temperatuur weer op tot zo’n 30 graden. In de bergen hebben we met eigen ogen de modderstromen gezien door de grote regenval. Beelden die in Nederland op het journaal waren te zien. Sommige wegen waren daardoor geblokkeerd en mensen moesten geëvacueerd worden. Veel Sri Lankanen vertelden ons dat het weer zeker de laatste 100 jaar niet zo van slag was geweest.

Dan over naar onze werkzaamheden in Sri Lanka.
Dank zij u konden we dit jaar beschikken over een budget van 8660 euro voor de verre naaste. Dat is 4000 euro minder dan vorig jaar, De recessie in Nederland zal daar zeker debet aan zijn. Ook hier moet de broekriem immers aangehaald worden. Toch konden we met dit bedrag heel veel doen voor de allerarmsten daar. En armoe is nog steeds de maatstaf. Niet iemands (religieuze) achtergrond. Maar dank zij de hulp is er wel makkelijker toegang tot een diepgaand gesprek.

Tuk-tuk reparatie
Als eerste hebben we een tuk-tuk laten repareren die we vorig jaar gekocht hadden. Er moest een nieuw voorfront opgezet worden. Het oude voorfront was totaal doorgeroest. Regen en zeewind bespoedigen corrosie. De kosten waren zo enorm (470 euro) dat dit onmogelijk door de bezitter was op te brengen.

Standplaats-licentie
Verder hebben we voor bovengenoemd persoon ook een standplaats-licentie kunnen regelen evenals voor een andere tuk-tuk chauffeur. Zo’n licentie is van levensbelang om enige inkomsten te kunnen krijgen. Je kunt het vergelijken met de taxi-standplaatsen in Amsterdam. Ook daar is een vergunning nodig. Voor Sri Lankaanse begrippen moeten ze hiervoor diep in de buidel tasten en voor de meesten is het onbetaalbaar. De beide licenties kostten 700 euro! Toch hebben we gemeend te moeten helpen. Voor hen betekent het immers een belegde boterham. Leuk is dat we enthousiaste berichten kregen over hun inkomsten na het verkrijgen van hun licentie. Op sommige dagen verdienden ze wel 2000 rps. dat is ongeveer 14 euro. Voor Sri Lanka een geweldig inkomen. Buiten het seizoen is het natuurlijk veel minder maar als ze verstandig met geld omgaan ziet hun leven er weer rooskleurig uit.

Toilet, aanpleisteren muur en dak reparatie
Nog steeds zijn er mensen in Sri Lanka die niet over een toilet beschikken. Natuurlijk zijn dat de allerarmsten. Meestal gaan ze om een uur of 4 ’s nachts, wanneer het nog donker is, aan de kustlijn hun behoefte doen. Worden ze hierbij betrapt door de politie dan krijgen ze een fikse boete. Maar (hoge) nood breekt in dit geval wet. Voor velen is een toilet dan ook een grote wens. Daarom hebben we besloten een toilet te bouwen waar een aantal families gebruik van kan maken. Kosten van het leeghalen wordt gezamenlijk gedragen. Zo bleek het betaalbaar te zijn.
Het toilet in aanbouw                                       Rechts: toilet gereed voor gebruik

Ook hebben we een muur aan laten pleisteren van een huisje dat vorig jaar werd gebouwd. De muur liet water door bij hevige regenval en ook zijn er nokpannen gelegd om bij regenval droog te kunnen zitten. Kosten van toilet, pleisterwerk en nokpannen bedroegen 300 euro.

Twee huizen
Voor twee straatarme gezinnen hebben we twee huizen kunnen bouwen. Ze woonden in op instorten staande bouwvallen van riet, plankjes, plaatwerk en plastic.
Beide nieuwe huizen werden in 10 dagen gebouwd!! Bij beide huizen werd een soort gedenksteen aangebracht met daarop de Nederlandse vlag en de data van bouwstart en oplevering. Symbolisch wordt daarbij op de gedenksteen een bloem overhandigd aan u als gever. Een prachtig gebaar vonden wij. Beide huizen mochten we openen en dolgelukkige gezinnen hebben daarna hun woning betrokken. Omdat beide families totaal geen bezittingen hadden hebben we ook 6 plastic kuipstoeltjes en een tafel (met daarop een kunstbloemetje) gekocht.
           

 

 

 

 


Het eerste huisje                                                                                               Het tweede huisje dat werd gebouwd.
De beide (zeer eenvoudige) huizen kosten 5700 euro. Kom daar hier maar eens om…

Engelse les
Het is in Sri Lanka erg belangrijk dat kinderen kennis hebben van de Engelse taal. Het vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt omdat in veel beroepen Engels wordt gesproken. Daarom vonden we het van het grootste belang dat niet alleen rijke kinderen hiervoor in aanmerking komen, maar dat ook arme kinderen deze kans krijgen. Vier (arme) kinderen volgen nu Engelse les. En er is ons verzekerd dat ze ons volgend jaar in het Engels te woord kunnen staan. De kosten zijn voor deze 4 kinderen op jaarbasis 420 euro.

Tafels, stoelen bedden en kasten
We kwamen in contact met een echtpaar met 3 jonge kinderen. Straatarme mensen. Zij hebben via het Rode Kruis een flat toegewezen gekregen omdat ze tsunami-slachtoffers waren. De vader is werkloos en de moeder 31 jaar en zwaar hartpatiënt. Ze moet met spoed geopereerd worden, maar ze kunnen onmogelijk de kosten van de bypassoperatie opbrengen. Die zijn nl. 5.600 euro. Zelfs voor hier nog heel veel geld. Met tabletten wordt nu geprobeerd haar in leven te houden. Ze heeft ook de raad gekregen om een bed aan te schaffen. Ze sliepen nl. op de onbeklede betonnen vloer. Optrekkende nachtelijke kou zou funest voor haar kunnen zijn.
Een operatie betalen voor haar zat er jammer genoeg niet in. Maar we konden wel een bed, kledingkast en een plastic tafel met 6 stoelen voor het gezin kopen. Dat allemaal dank zij u!

Ook een jong a.s. echtpaar, inwonend bij hun arme ouders konden we helpen met een bed en een kast. De totale kosten hiervan 700 euro.

Badruimte
In Sri Lanka hebben nog heel veel mensen geen eigen douche- of badruimte. Ze gaan dan vaak naar een waterput met alleen een betonvloertje om te voorkomen dat mensen in de modder komen te staan. Soms zijn deze doucheplaatsen ommuurt, soms ook niet. In ieder geval biedt het heel weinig privacy, zeker als je weet dat zowel mannen als vrouwen gebruik maken van deze ruimte. Iedereen moet daarom op zijn of haar beurt wachten. In het weekend wordt zo’n
wasplaats vaak door meer dan 50 personen bezocht.
 Zo was het bij ons vertrek. Er moet nog een    Wij vonden het een prima project om zo’n badplaats te
 
stukje van de boom af en dan wordt            ommuren tot schouderhoogte om meer privacy te kunnen
 
ook de voorkant gemetseld.                     bieden. Men ziet dan wel dat de plaats bezet is. Helaas was bij ons vertrek uit Sri Lanka de wasplaats nog niet helemaal klaar. Maar we zijn ervan overtuigd dat het goed komt. De kosten? 280 euro.

Boodschappen
Er zijn in Sri Lanka nog steeds mensen die soms geen maaltijd kunnen kopen omdat ze tot de bedelstaf veroordeeld zijn. In de meeste gevallen is de overheid daaraan schuld. Zo krijgen gehandicapten, werklozen en bejaarden geen enkele uitkering. In ons welvarend landje is zoiets ondenkbaar. Fijn dat we dank zij u ook daaraan een bijdrage konden leveren door middel van wat levensmiddelen. Kosten 40,85 euro

Kaf onder het koren
Dat er onder bedelaars ook kaf onder het koren zit hebben we ook ervaren. Een jonge bedelaar die zich op zijn handen voortbewoog (hij had geen benen) vroeg ons hem te helpen door middel van een aangepaste fiets die hij met zijn armen kan laten voortbewegen. Het leek ons een prachtig en nuttig idee. Voordat we enige toezegging hadden gedaan hebben we eerst inlichtingen ingewonnen bij de ons bekende tuk-tukchauffeurs over deze man. Daar bleek al gauw dat hij bij diverse toeristen dezelfde poging had gedaan om aan geld te komen. Sommigen waren er ingetrapt en hebben hem een groot bedrag gegeven. Het geld kwam terecht in de kroeg. Hij bleek drank- en drugsverslaafd te zijn…

We zijn met deze waarschuwing op zak bij iedere donatie eerst af gaan checken of de hulp wel aankomt waar het voor bedoeld was. En gelukkig was dit altijd het geval. Ook wij beseffen dat we met gemeenschapsgelden werken. En dat dit te verantwoorden moet zijn.

Wel hopen we dat we volgend jaar een groter bedrag te besteden hebben, al beseffen we ook dat we niet iedereen kunnen helpen en dat er (financiële) grenzen zijn.

Dank
Nogmaals dank aan alle donateurs die direct meegeholpen hebben om ook het afgelopen jaar weer leed te verzachten. Of dat nu een donatie is van 2,50 euro of een van 3000 euro. Dank, dank, dank!!

En…. bijna zou ik het vergeten, mogen we ook dit jaar weer een beroep op u doen?
Deze twee huisjes willen we graag volgend jaar vervangen.....

            Home