Overzicht acties...                    Home

(de onderstreepte woorden zijn aanklikbaar)

 

STEUN KERKEN (oktober 2009)

De gezamenlijke kerken (geref/hervormd) van Elim, Hollandscheveld, Nieuwlande en Geesbrug hebben besloten onze actie te ondersteunen middels collectes en worstenverkoop. Dat laatste heeft onlangs plaatsgevonden en we zijn erg benieuwd of deze actie geslaagd is. Fantastisch dat ook de plaatselijke kerken zien dat hulp nodig is.

 VROUWEN VAN "PASSAGE" STEUNEN ONS! (oktober 2009)

Verder werden we in de gelegenheid gesteld door het prov. bestuur van "Passage" om in het kort te vertellen van ons werk in Sri Lanka. De collecte die daarop volgde moesten we delen met een ander project. Maar met 1000 euro kunnen we weer heel wat doen daar!!! Grandioos! Passage bedankt!!

... en HET VERVOLG: 

Een bezoekster van bovengenoemde dag werd geraakt door ons verhaal en doneerde ook 1000 euro!! Dat is natuurlijk een geweldig bedrag. (Nogmaals hartelijk dank).

Maar.... ook veel kleintjes maken ook één grote. Iedere euro is dan ook zeer welkom!

 FLESSEN INLEVEREN BIJ NETTORAMA (oktober 2009)

Bijzonder blij waren we dat Nettorama Hoogeveen ons toestemming gaf weer een bus te plaatsen voor de flessenbonnen. Ongemerkt levert dit toch ook behoorlijke bedragen op.

 REIS 2010

Zo begin januari 2010 hopen we weer af te reizen naar Sri Lanka. En natuurlijk hopen we dat we ongeveer een zelfde bedrag als vorig jaar mee kunnen nemen. (zie verantwoording) Wel zijn we we daarbij afhankelijk van uw goedgeefsheid. Maar tot nu toe zijn we daar gelukkig nooit in teleurgesteld. We rekenen op U!!

O ja, voordat we het vergeten. Soms worden we geconfronteerd met de vraag of we onze reis en verblijfskosten wel zelf betalen. Nu, we kunnen u verzekeren dat we alles zelf bekostigen! We zien het als onze vakantie, al is het dan ook een werkvakantie geworden.Alle gelden die binnenkomen, gaan naar de allerarmsten van Sri Lanka.
Er blijft dus geen cent aan de strijkstok hangen zoals dat bij grotere inzamelingsacties nog wel eens het geval is helaas. 

Camping de Kleine Wolf in actie voor Sri Lanka (zomer 2009)

Ieder jaar is één van de twee collectes tijdens de campingdiensten van “de Kleine Wolf” te Ommen bestemt voor een goed doel.Mieke Veurink uit Ommen had van onze actie gehoord en stelde de PKN kerk van Ommen (organisator van deze diensten) voor dit jaar de collecte te bestemmen voor onze actie. Na een presentatie over de actie onzerzijds gaf men het fiat. Afgelopen zondag werden we dan ook uitgenodigd de laatste van de zes diensten bij te wonen.  Bij de ingang kregen alle gasten naast een liturgie ook een flyer met uitleg en fotomateriaal van onze actie. Deze flyers waren gratis ter beschikking gesteld en zagen er prachtig en kleurrijk uit.
Na de gehouden collecte zijn mevr. Veurink en dhr. Zilverberg even naar een zijzaaltje gegaan om  het geld te tellen. Ze wilden het geld n.l. aan het eind van de dienst overhandigen.
Groot was dan ook onze verrassing dat we een bedrag van 640,02 euro in ontvangst konden nemen. (d.i. incl. de fooienpot van de Kleine Wolf).De voorganger, dhr Berends uit Vriezenveen, voegde daar zijn honorarium aan toe, zodat we totaal 720,02 euro in ontvangst konden nemen. Een prachtig gebaar!

Camping de Kleine Wolf en niet te vergeten de Herv. en Geref. kerk van Ommen heel heel hartelijk bedankt. Het geld zal zeker goed terecht komen. Daar kunnen jullie op rekenen!!

Markt in Emmeloord.

Zaterdag 23 juni 2007 was  onze familiedag gepland. En daar verheugde de hele familie Kramer zich op.

Maar hoe kunnen zaken samenlopen op dezelfde dag. Enthousiaste forumdeelnemers van Opurk.nl hadden op 23 juni een actiedag  gepland voor Sri Lanka.

En wat een toeval dat de weerberichten zo waren, dat de familiedag werd afgelast. Er werd n.l. voor 90% regen voorspeld. Een groot gedeelte van de dag zou met buitenactiviteiten gevuld worden. Dus afgelasten was de enige optie. Voor ons een geluk bij een ongelukje. Want nu werd het ons makkelijk gemaakt de actiedag toch te bezoeken en een steentje bij te dragen.

Het bekende Marktplaats.nl had een verkoopdag georganiseerd van tweedehands spullen, waarbij de baten voor Jantje Beton waren. Maar ook andere actievoerders waren daar welkom en zo togen verschillende forumleden al vroeg in de morgen met een bus vol gebruikte spullen naar Emmeloord, waar de verkoop plaats vond.

Al dreigde het behoorlijk, regen van betekenis is er de hele dag niet gevallen. De weergoden waren ons goed gezind, want berichten van elders waren niet zo best. Daar stortte het.

Jammer was het dat er niet zo veel kopend publiek was. We hadden de indruk dat er te weinig publiciteit aan gegeven is. Toch werd er die dag nog voor zo’n 220 euro verkocht en dat is best een goed bedrag, gezien de geringe publieke belangstelling. Leuk detail is nog dat de kraam van Sri Lanka, inclusief forumleden, te zien was op SBS 6!!! De dames met een slogan op de borst “Broodnodig een boot nodig!” en natuurlijk goed zichtbaar op een groot spandoek het banknummer van de actie.

Er werd geweldig veel werk verzet door een aantal forumleden. Want alles moest eerst een plaatsje hebben in de kraam en na afloop moesten alle overgebleven spullen weer ingeladen worden en meegenomen.

Orgelconcert (23 juni 2007). 

Een ander beroemd forumlid, Minne Veldman, gaf in de avonduren een orgelconcert in kerkgebouw "De Bron" op Urk en de baten van dit concert kwamen ook ten goede aan onze actie. Helaas hadden we concurrentie van de voetbalwedstrijd Nederland - Servië (onder de 21). Dus de opkomst was matig. Maar het was een schitterend concert waar de aanwezigen van genoten hebben en er werd door middel van  een collecte toch nog 221.20 opgehaald. Een prachtig bedrag!!

Op zaterdag 5 april 2008 is er in de Oosterkerk te Hoogeveen een orgelconcert gegeven door Erik Pastik. Ook Klaas Pool (saxofoon), Hanneke Giethoorn (sopraan) en Hernanda Streutker (alt) werkten mee aan dit concert. De baten van deze avond kwamen ten goede aan onze actie voor Sri Lanka. Voor een verslag van deze avond klik hier

Overige acties....(zomer 2007) 

Inmiddels zijn er heel wat acties geweest en nog steeds gaande.

De bingo-avond op Urk was een groot succes! Een stampvolle kantine van de camping zorgde voor een recette van bijna € 1.100,--!! Lees het verslag hier.

Vermeldenswaard is ook de hulp van een groep forumdeelnemers van opurk.nl. Zij waren actief betrokken bij de bingoavond en zelfs als er gezamenlijk ergens koffie gedronken werd stond er een busje op tafel t.b.v. Sri Lanka. Resultaat € 115,59 !

Twee tieners  uit Urk Annemijn en Tanja, hebben de afgelopen zomer 64 kinderen geschminkt. Opbrengst:
€ 128,--!! Denkt u zich eens in hoeveel uren en moeite deze kinderen hier aan hebben besteed en dat alles voor de mensen in Sri Lanka! Waar vind je dat nog tegenwoordig?

Een busje bij de kassa van een benzinestation leverde het aardige bedrag op van € 55,85. Ook werd een aantal aanstekers per opbod verkocht via internet, met als resultaat een opbrengst van € 85,--.

Vanmorgen (30 november) heeft Diny van een babyzaak uit Hollandscheveld 30 kilo (!) spiksplinternieuwe babykleding gekregen, bestemd om mee te nemen en uit te delen in Sri Lanka. We zijn daar geweldig dankbaar voor.

De statiegeldacties bij de supermarkten in Hoogeveen en omstreken en op Urk lopen door tot ons vertrek naar Sri Lanka. En dat levert toch een behoorlijk bedrag op. Inmiddels is ook de "Oosterkerk" in Hoogeveen gestart met een statiegeldactie en het is prachtig om  te zien hoe de mensen met flessen in plastic zakken, maar ook zo in de hand ter kerke gaan. Zelfs bierkratjes worden meegenomen. Hier geldt letterlijk: “het doel heiligt de middelen”.  Ook wordt gedacht aan het organiseren van een muziekavond.

Kerstbakjes....(december 2006)

 

 

 

 

 

Een achttal schitterende kerstbakjes, gemaakt door de mensen van de bloemschikcursus, waarop gemeenteleden van de Oosterkerk konden intekenen en bestellen. Dat was de actie die de leden van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) - een zeer actieve groep van de Oosterkerk te Hoogeveen - voor deze maand december hadden bedacht. En wat een succes was deze actie! Er is een dag keihard gewerkt door heel veel mensen, want er moesten een kleine honderd bakjes van verschillend formaat gemaakt worden. Doordat er goedkoop materiaal ingekocht kon worden bleef er een prachtig bedrag van 674,50 netto over!!
Ons bekruipt een groot gevoel aan dankbaarheid voor zoveel inzet en medemenselijkheid!

Maar ook andere kerken laten zich niet onbetuigd. Het voert te ver om allen met naam en toenaam te noemen.  Ook door hen voelen wij ons zeer gesteund!!

En dan hebben we nog niet eens alle particuliere gevers genoemd. Al met al kunnen we nu al zeggen dat we met een prachtig bedrag naar Sri Lanka kunnen gaan om onze doelstelling te bereiken. En dat allemaal dank zij de steun van zeer velen van u.

Lieve mensen, heel, heel hartelijk dank, niet alleen namens ons maar vooral namens de mensen in Sri Lanka!!

Wim en Diny Kramer.

Home